TERAMED - „Proiect integrat de dezvoltare a unor tehnologii dedicate tratamentelor medicale avansate” urmărește dezvoltarea și implementarea de tehnologii noi destinate tratamentului afecțiunilor osoase, oncologice și leziunilor cutanate, în scopul creșterii calității vieții populației. Considerând experiența cumulată în domeniul sănătății, dar și necesitatea colaborării multidisciplinare și interinstituționale în direcția medicinei personalizate, proiectul vizează tehnologii inovative de sinteză și procesare a biomaterialelor pentru producerea unor dispozitive relevante biologic, dar și evaluarea funcționalității și eficienței terapeutice adecvate aplicațiilor clinice.

Subproiectul „Implanturi medicale funcționalizate prin tehnologii laser și alternative pentru osteointegrare și regenerare osoasă accelerată” are ca obiective generale producerea și dezvoltarea de acoperiri anorganice, compozite sau hibride de biomateriale care să asigure dispozitivelor implantabile din titan performanțe osteoconductive și osteoinductive superioare.

Mai multe tipuri de plasturi inteligenți si geluri funcționalizate cu micro- și nanoparticule destinate înglobării de biomolecule cu efect antimicrobian și de vindecare rapidă vor fi realizate în cadrul subproiectului „Dispozitive medicale (plasturi și geluri) pe bază de materiale compozite bioactive obținute prin tehnici laser, plasmă, radiații și alternative pentru vindecarea rapidă a leziunilor cutanate”.

Subproiectul „Tehnologii pe bază de nanostructuri controlate magnetic cu aplicații în terapii oncologice: diagnoză precoce și tratament țintit” vizează proiectarea de dispozitive multifuncționale destinate diagnosticului și tratamentului specific și selectiv al cancerului de sân si al melanomului.

Potențialul clinic al dispozitivelor medicale propuse, coroborat cu posibilitatea transferului tehnologic și cu beneficiile economice ale colaborărilor interinstituționale, conturează impactul general al proiectului TERAMED. 

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Dezvoltarea de tehnologii cu un nivel minim TRL 3 pentru fabricarea unor dispozitive medicale pentru tramanentul afecțiunilor osoase, cutanate și a tumorilor canceroase.